Gia nhập SEFA Digital

Gia nhập SEFA Digital

Các vị trí tuyển dụng

Cùng SEFA Digital kiến tạo các doanh nghiệp tương lai

Digital Marketing

Hà Nội

SEFA Digital is looking for an Intern Marketing who is interested in the IT industry and Digital Transformation. At SEFA Digital, we are proud to have a dynamic, flexible, and open working environment but also seriously focus on effective and efficient performance at work.

Product Development

Hồ Chí Minh

SEFA Digital is looking for an Intern Marketing who is interested in the IT industry and Digital Transformation. At SEFA Digital, we are proud to have a dynamic, flexible, and open working environment but also seriously focus on effective and efficient performance at work.

Content Marketing

Hà Nội

SEFA Digital is looking for an Intern Marketing who is interested in the IT industry and Digital Transformation. At SEFA Digital, we are proud to have a dynamic, flexible, and open working environment but also seriously focus on effective and efficient performance at work.

Ecommerce

Hồ Chí Minh

SEFA Digital is looking for an Intern Marketing who is interested in the IT industry and Digital Transformation. At SEFA Digital, we are proud to have a dynamic, flexible, and open working environment but also seriously focus on effective and efficient performance at work.

SEFA Digital đang chờ bạn!

Chúng tôi tin rằng mọi công việc đều tạo ra nhiều thách thức. Nhưng chắc chắn nó cũng là nguồn động lực vô hạn cho bạn trên hành trình vươn tới mục tiêu, với tất cả sự say mê và nỗ lực.