Khách hàng quay trở lại x10 với các giải pháp Xúc tiến phối hợp

Bối cảnh

Trong một thị trường cạnh tranh lớn như ngành Ngân hàng, sự phát triển không chỉ đến từ các ngân hàng với nhau mà còn đến từ những chi nhánh cạnh tranh về doanh thu.

Các chi nhánh ngân hàng đã luôn không ngừng xây dựng toàn diện về dịch vụ, từ xây dựng sản phẩm độc đáo đến các chương trình hỗ trợ chuyên biệt để nâng cao hoạt động cho chi nhánh. Không nằm ngoài xu thế đó, Agribank chi nhánh Tây Đô đã nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng và triển khai dịch vụ để chăm sóc khối khách hàng với những trải nghiệm toàn diện và đa dạng nhất; để từ đó gián tiếp nâng tầm hoạt động của ngân hàng.

Với sự tin tưởng hợp tác của Agribank chi nhánh Tây Đô, SEFA Media tiến hành nghiên cứu tệp Đối tượng mục tiêu đề ra, từ những Rào cản của thị trường và thương hiệu để thực thi thành công Chiến dịch Chăm sóc khách hàng.

Khó khăn

Khách hàng sử dụng dịch vụ ngành Ngân hàng có xu hướng tìm kiếm trải nghiệm nhiều Ngân hàng khác nhau để so sánh lợi ích họ nhận về. Vì việc có thêm một ngân hàng ngày càng được đơn giản hóa, tốn ít thời gian và chi phí nên việc khách hàng rời bỏ ngân hàng đang sử dụng, chuyển sang một ngân hàng cung ứng họ cho rằng tiện ích và tiết kiệm hơn là điều không tránh khỏi. Agribank chi nhánh Tây Đô nhận thấy thách thức rằng: Tỷ lệ đóng băng các phát sinh dịch vụ của tệp khách hàng ngày càng cao.

Giải pháp

Thực thi